جزییات مناقصه و مزایده

انتشار اسناد مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی عملیات مهندسی طراحی خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه آنالایزر

مناقصه

سازمان مرکزی / سازمان مرکزی

0 ریال

ریال

عادی