جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی ساخت P/F “NEUMAN& ESSER” COMPRESSOR KBS

مناقصه

4982

سازمان مرکزی / سازمان مرکزی

0 ریال

ریال

عادی

امور حقوقی و پیمانها

06152173081

06152173080

عنوان اندازه (KB)
P /F NEUMAN& ESSER COMPRESSOR 2626.71 be002182-1ef7-4c79-9852-a945b4e610a5.pdf