جزییات مناقصه و مزایده

درخواست اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید POINT WATCHINFRARED GAS

مناقصه

4557

سازمان مرکزی / سازمان مرکزی

0 ریال

ریال

عادی

امور حقوقی و پمانها

06152173081

عنوان اندازه (KB)
اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید POINTWATCH INFRARED GAS 1592.29 667cb4dd-b837-4f97-9ee9-c923a9035987.pdf
اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید POINTWATCH INFRARED GAS 2637.83 adeb9414-331d-41a1-9c7a-6da59bac7156.pdf