جزییات مناقصه و مزایده

انتشار اسناد مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی خرید یک دستگاه آمبولانس دیزلی کلاس B شماره KBD-9710169

مناقصه

4621

سازمان مرکزی / سازمان مرکزی

0 ریال

ریال

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید یک دستگاه آمبولانس دیزلی کلاس B دعوتنامه 3301.94 53e7577a-9eff-4fc9-a6f5-e6396009a022.pdf