» بازرگانی و فروش » ارتباط با واحد فروش

کانالهای ارتباطی با اداره بازار یابی و فروش پتروشیمی بوعلی سینا

  • مدیر بازرگانی: جناب آقای مهندس معرف
  •  Email: Moarref[@]BSPC.ir
  • تلفن: 06152173786
 
  • مدیر بازار یابی و فروش: جناب آقای شایان
  • Email: Shayan[@]BSPC.ir
  • تلفن: 52173785-061
  • نمابر: 52173310-061