» بازرگانی و فروش » ارتباط با واحد فروش

کانالهای ارتباطی با اداره بازار یابی و فروش پتروشیمی بوعلی سینا

  • مدیر بازرگانی: مهندس اردلان صداقت زاده
  •  Email: Sedaghatzade@BSPC.ir
  • تلفن:52173786-061
 
  • مدیر بازار یابی و فروش: مهندس فرشاد شایان
  • Email: Shayan@BSPC.ir
  • تلفن: 52173785-061
  • نمابر: 52173310-061