» بازرگانی و فروش » سامانه ارتباط با مشتریان

ارتباط با مشتری

توجه:

خواهشمنداست به منظور ورود به سیستم CRM  و دستیابی به اطلاعات حواله های خریداری شده ، کد کاربری و رمز عبور اولیه از کارشناس فروش با شماره تماس 06152173146 اخذ گردد.

لینک دسترسی به سامانه