» پژوهش و توسعه » طرح ها و پروژه ها

طرح ها و پروژه های پتروشیمی بوعلی سینا

مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا در طی سالهای فعالیت خویش پروژ ه های متعددی را در دست اجرا داشته است، تعدادی به اتمام رسیده و برخی در حال اجرا می باشد.
 
برخی پروژ های اتمام یافته
 
 • احداث جایگاه تخلیه و بار گیری
 • ارسال پساب فلر به مجتمع پتروشیمی فجر
 • Close sampling
 • برق اضطراری مجتمع
 • ارگونومی سازی اتاق کنترل حراست
 • نصب پکیج کلریناتور
 • اعلام واطفاء حریق اتاق سرور
 • توسعه ساختمان HSE
 • توسعه ساختمان حراست
 • توسعه ساختمان بهره برداری
 • بهسازی فنس اطراف مجتمع
 • بهسازی سرویس های بهداشتی مجتمع
 • اجرای پوشش مقاوم ساز شیشه  ساختمانها
 • اجرای پوشش فایر پروف جایگاه تخلیه و بارگیری
 • اجرای پوشش فایر پروف فلر
 • اجرای پروژه ترمیم آسفالت مجتمع و بتن ریزی فلر
 • بررسی ، نصب و اتصال DETECTOR ها ی ساختمانهای مجتمع  به  panel  اتاق کنترل آتش نشانی،
 • احداث سالن کارمندان
 • اتوماسیون مرکز اسناد( فاز 1)
 • احداث Cold Room  انبار
 • قفسه بندی انبارها
 • اطفاء حریق  انبار پروژه و انبار R&D
 • اپوکسی انبار
 • نصب دوربین های ساختمان حراست
 • بهبود شرایط محیطی آزمایشگاه
 • نصب و اتصال  Detector ها  به  panel  اتاق کنترل آتش نشانی
 • طراحی و تامین سیستم گاز خالص آزمایشگاه
 • کک زدایی
 
 
پروژ های در دست اقدام
 
 • شیرین سازی برش سبک
 • اجرای خط 12 اینچ نفتا از مخازن صادارتی سایت 5 به مجتمع
 • آلودگی صوتی ( مرحله اجرایی نتایج پروژه تحقیقاتی)
 • ارتقاء FCS  های سیستم کنترل DCS
 • نصب یک MOISTURE ANALYZER 
 • نصب DPG  روی بسترهای برجهای جذب
 • اضافه نمودن لدرهای سایت
 • طراحی، ساخت، خرید ونصب دوعدد جاذب کلر بر روی مسیر مایع در واحد 400 در جریان ورودی به   R-4005
 • ارتقاء آنالایزرهای آنلاین مجتمع از مدل های GCX  به مدلهای بروز با کارایی بهتر  واحد اروماتیک
 • طراحی، ساخت، خرید ونصب  سیستم کنترلی LPC  مبدل E-5005
 • اتوماسیون TSR ، درخواست پروژه ها و گزارش حوادث
 •   توسعه سیستم  CCTV با جایگزین دوربین های دیجیتال
 • ساخت کارگاه جهت ساخت پایه کاتالیست
 • تجهیزات بازوهای بارگیری از بالا و VRU  جایگاه تخلیه وبارگیری
 •   بازسازی سردخانه رستوران مرکزی
 • بهبود روشنایی سایت
 • اتوماسیون مرکز اسناد ( فاز 2)
 • ارتقاء آنالایزرهای آنلاین مجتمع از مدل های GCX  به مدلهای بروز با کارایی بهتر ( واحد اروماتیک)
 • توسعه سیستم CCTV  با جایگزینی دوربین های دیجیتال حراست  ( نصب دوربین دیجیتال به جای دوربین آنالوگ)
 • ایجاد و نصب سیستم اطفاء حریق اتوماتیک برای   SUB D