» پژوهش و توسعه

برخی پروژ های اتمام یافته

 • احداث جایگاه تخلیه و بار گیری
 • ارسال پساب فلر به مجتمع پتروشیمی فجر
 • Close sampling
 • برق اضطراری مجتمع
 • ارگونومی سازی اتاق کنترل حراست
 • نصب پکیج کلریناتور
 • اعلام واطفاء حریق اتاق سرور
 • توسعه ساختمان HSE
 • توسعه ساختمان حراست
 • توسعه ساختمان بهره برداری
 • بهسازی فنس اطراف مجتمع
 • بهسازی سرویس های بهداشتی مجتمع
 • اجرای پوشش مقاوم ساز شیشه  ساختمانها
 • اجرای پوشش فایر پروف جایگاه تخلیه و بارگیری
 • اجرای پوشش فایر پروف فلر
 • اجرای پروژه ترمیم آسفالت مجتمع و بتن ریزی فلر
 • بررسی ، نصب و اتصال DETECTOR های ساختمانهای مجتمع به panel اتاق کنترل آتش نشانی،
 • احداث سالن کارمندان
 • اتوماسیون مرکز اسناد(فاز 1)
 • احداث Cold Room انبار
 • قفسه بندی انبارها
 • اطفاء حریق انبار پروژه و انبار R&D
 • اپوکسی انبار
 • نصب دوربین های ساختمان حراست
 • بهبود شرایط محیطی آزمایشگاه
 • نصب و اتصال Detector ها به panel اتاق کنترل آتش نشانی
 • طراحی و تامین سیستم گاز خالص آزمایشگاه
 • کک زدایی
 

پروژ های در دست اقدام

 • شیرین سازی برش سبک
 • اجرای خط 12 اینچ نفتا از مخازن صادارتی سایت 5 به مجتمع
 • آلودگی صوتی (مرحله اجرایی نتایج پروژه تحقیقاتی)
 • ارتقاء FCS های سیستم کنترل DCS
 • نصب یک MOISTURE ANALYZER
 • نصب DPG روی بسترهای برجهای جذب
 • اضافه نمودن لدرهای سایت
 • طراحی، ساخت، خرید ونصب دوعدد جاذب کلر بر روی مسیر مایع در واحد 400 در جریان ورودی به R-4005
 • ارتقاء آنالایزرهای آنلاین مجتمع از مدل های GCX به مدل های بروز با کارایی بهتر واحد اروماتیک
 • طراحی، ساخت، خرید ونصب سیستم کنترلی LPC مبدل E-5005
 • اتوماسیون TSR ، درخواست پروژه ها و گزارش حوادث
 • توسعه سیستم CCTV با جایگزین دوربین های دیجیتال
 • ساخت کارگاه جهت ساخت پایه کاتالیست
 • تجهیزات بازوهای بارگیری از بالا و VRU جایگاه تخلیه وبارگیری
 • بازسازی سردخانه رستوران مرکزی
 • بهبود روشنایی سایت
 • اتوماسیون مرکز اسناد (فاز 2)
 • ارتقاء آنالایزرهای آنلاین مجتمع از مدل های GCX به مدلهای بروز با کارایی بهتر (واحد اروماتیک)
 • توسعه سیستم CCTV با جایگزینی دوربین های دیجیتال حراست (نصب دوربین دیجیتال به جای دوربین آنالوگ)
 • ایجاد و نصب سیستم اطفاء حریق اتوماتیک برای SUB D