اوقات شرعی (بندر ماهشهر)

  • اذان صبح ۰۵ : ۳۲ : ۱۷
  • طلوع خورشید ۰۶ : ۵۴ : ۳۷
  • اذان ظهر ۱۳ : ۱۵ : ۲۱
  • غروب خورشید ۱۹ : ۳۶ : ۳۳
  • اذان مغرب ۱۹ : ۵۲ : ۵۵
  • نیمه شب شرعی ۰۰ : ۳۳ : ۴۴