اوقات شرعی (بندر ماهشهر)

  • اذان صبح ۰۴ : ۴۸ : ۳۵
  • طلوع خورشید ۰۶ : ۲۲ : ۴۴
  • اذان ظهر ۱۳ : ۱۹ : ۳۸
  • غروب خورشید ۲۰ : ۱۶ : ۱۵
  • اذان مغرب ۲۰ : ۳۴ : ۱۲
  • نیمه شب شرعی ۰۰ : ۳۲ : ۴۹