اوقات شرعی (بندر ماهشهر)

  • اذان صبح ۰۵ : ۴۴ : ۱۲
  • طلوع خورشید ۰۷ : ۰۷ : ۱۱
  • اذان ظهر ۱۲ : ۲۶ : ۱۸
  • غروب خورشید ۱۷ : ۴۵ : ۴۲
  • اذان مغرب ۱۸ : ۰۲ : ۴۹
  • نیمه شب شرعی ۲۳ : ۴۴ : ۴۵