اوقات شرعی (بندر ماهشهر)

  • اذان صبح ۰۵ : ۲۹ : ۲۲
  • طلوع خورشید ۰۶ : ۴۹ : ۵۰
  • اذان ظهر ۱۲ : ۲۷ : ۱۲
  • غروب خورشید ۱۸ : ۰۴ : ۵۹
  • اذان مغرب ۱۸ : ۲۱ : ۲۵
  • نیمه شب شرعی ۲۳ : ۴۶ : ۴۳