اوقات شرعی (بندر ماهشهر)

  • اذان صبح ۰۵ : ۱۳ : ۵۵
  • طلوع خورشید ۰۶ : ۳۶ : ۴۰
  • اذان ظهر ۱۱ : ۵۷ : ۳۳
  • غروب خورشید ۱۷ : ۱۸ : ۰۷
  • اذان مغرب ۱۷ : ۳۵ : ۰۹
  • نیمه شب شرعی ۲۳ : ۱۶ : ۲۲