اوقات شرعی (بندر ماهشهر)

  • اذان صبح ۰۵ : ۴۵ : ۴۲
  • طلوع خورشید ۰۷ : ۰۹ : ۲۰
  • اذان ظهر ۱۲ : ۲۵ : ۱۰
  • غروب خورشید ۱۷ : ۴۱ : ۱۶
  • اذان مغرب ۱۷ : ۵۸ : ۳۳
  • نیمه شب شرعی ۲۳ : ۴۳ : ۲۱