اوقات شرعی (بندر ماهشهر)

  • اذان صبح ۰۵ : ۵۱ : ۰۶
  • طلوع خورشید ۰۷ : ۱۱ : ۳۸
  • اذان ظهر ۱۳ : ۱۹ : ۲۹
  • غروب خورشید ۱۹ : ۲۷ : ۴۸
  • اذان مغرب ۱۹ : ۴۳ : ۵۷
  • نیمه شب شرعی ۰۰ : ۳۸ : ۴۷