اوقات شرعی (بندر ماهشهر)

  • اذان صبح ۰۴ : ۳۴ : ۲۱
  • طلوع خورشید ۰۶ : ۱۰ : ۴۰
  • اذان ظهر ۱۳ : ۱۲ : ۰۲
  • غروب خورشید ۲۰ : ۱۳ : ۳۵
  • اذان مغرب ۲۰ : ۳۱ : ۵۴
  • نیمه شب شرعی ۰۰ : ۲۳ : ۵۰