اوقات شرعی (بندر ماهشهر)

  • اذان صبح ۰۵ : ۳۹ : ۴۹
  • طلوع خورشید ۰۷ : ۰۰ : ۲۰
  • اذان ظهر ۱۳ : ۰۶ : ۵۶
  • غروب خورشید ۱۹ : ۱۳ : ۰۴
  • اذان مغرب ۱۹ : ۲۹ : ۱۰
  • نیمه شب شرعی ۰۰ : ۲۶ : ۴۶