اوقات شرعی (بندر ماهشهر)

  • اذان صبح ۰۴ : ۴۴ : ۴۳
  • طلوع خورشید ۰۶ : ۱۹ : ۵۸
  • اذان ظهر ۱۳ : ۱۹ : ۰۹
  • غروب خورشید ۲۰ : ۱۸ : ۰۵
  • اذان مغرب ۲۰ : ۳۶ : ۱۲
  • نیمه شب شرعی ۰۰ : ۳۱ : ۴۶