جلسه ی گزارش پیشرفت پروژه ها

جلسه ی گزارش پیشرفت پروژه ها
جلسه ی گزارش پیشرفت پروژه ها

جلسه ی گزارش پیشرفت پروژه ها امروز در سالن کنفرانس مدیریت برگزار شد.
در ابتدای سال 96 برای ادارات مختلف ، وظایفی در قالب پروژه های عملیاتی از سوی مدیریت ارشد سازمان تعریف شد که در این جلسه ، ادارات مختلف ، پیشرفت کارها در ادارات خود را گزارش دادند.

۳ تیر ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰
تعداد بازدید : ۶۰۷
کد خبر : ۹۵