برگزاری مراسم اختتامیه ممیزی سیستم های HSE توسط شرکت falck

برگزاری مراسم اختتامیه ممیزی سیستم های HSE توسط شرکت falck
برگزاری مراسم اختتامیه

مهندس آرش قاسمی رئیس اداره HSE در گفتگو با اداره روابط عمومی بیان داشت : امروز پنج شنبه مورخ 96.4.1 جلسه ی اختتامیه ی شرکت falck با حضور مدیران شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در محل سالن کنفرانس مدیریت برگزار شد .جلسه ی Kick off شرکت falck با مدیران شرکت در خصوص بررسی نتایج ارزیابی و ممیزی سیستم مدیریت hse ، مدیریت ایمنی فرایند ، سیستم های ایمنی و آتش نشانی و تست آمادگی جسمانی آتش نشانان بوده است.
لازم به ذکر است شرکت falck هلند ، از جمله شرکت های برتر و متخصص در مدیریت خطرات آتش سوزی و انفجار (fehm) می باشد.

۱ تیر ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰
تعداد بازدید : ۳۲۲
کد خبر : ۹۴