برشکاری و پیاده سازی بدنه ی برج 8001

برشکاری و پیاده سازی بدنه ی برج 8001
برشکاری و پیاده سازی بدنه ی برج


عملیات برشکاری و پیاده سازی بدنه ی برج 8001 در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در حال انجام می باشد .

به گزارش اداره روابط عمومی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا تاکنون هفت پارت از برج 8001 با موفقیت برشکاری و پیاده سازی شده است .
مهندس محمدرضا شکارزاده مدیر پروژه ی بازسازی واحد 800 در گفتگو با اداره روابط عمومی در خصوص آخرین وضعیت برشکاری برج موارد زیر را اظهار نمودند :
تعداد پارت برشکاری انجام شده : تاکنون 7 مرحله برشکاری صورت گرفته است .
وزن و ارتفاع پارت هفتم برشکاری شده : شش متر و وزن 80 تن
ارتفاع فعلی برج از سطح زمین : 84/83 متر

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰
تعداد بازدید : ۵۷۶
کد خبر : ۸۸