افتخار آفرینی و صعود همکاران گرامی در مسابقات انتخابی قرائت قرآن کریم

افتخار آفرینی و صعود همکاران گرامی در مسابقات انتخابی قرائت قرآن کریم
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

همکاران شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در مسابقات انتخابی قرائت ،ترتیل، حفظ قرآن کریم و اذان افتخار آفریدند .
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، جناب آقایان محمود عساکره ،خیرالله عثمان زاده ،سید امین هاشمی ،نعیم عسکری راد ،حسن یزدانی فر موفق به کسب مقام های اول و دوم در مسابقات انتخابی قرائت ،ترتیل ،حفظ قرآن کریم و اذان در سطح شرکت های صنایع پتروشیمی کشورگردیدند .
1.محمود عساکره (مقام اول در رشته تحقیق قرآنی سطح شرکت های پتروشیمی کل)
2.خیرالله عثمان زاده (مقام دوم در رشته اذان در سطح شرکت های پتروشیمی کل )
3.سید امین هاشمی (مقام دوم در رشته حفظ 5 جزء قرآن کریم در سطح شرکت های پتروشیمی کل )
4.نعیم عسگری راد (مقام اول در رشته حفظ 10 جزء قرآن کریم در سطح شرکت های پتروشیمی کل)
5.حسن یزدانی فر (مقام اول در رشته حفظ 30 جزء قرآن کریم در سطح شرکت های پتروشیمی کل )

۲۴ بهمن ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰
تعداد بازدید : ۲۹۲
کد خبر : ۷۷