افتخار آفرینی تیم کاراته(کاتا ) شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

افتخار آفرینی تیم کاراته(کاتا ) شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
کاراته(کاتا )

سرکار خانم ها ،کوثر ساکی ،آتنا رشیدی مهر ،و الهام مرساق محمدی موفق به کسب مقام های دوم انفرادی و تیمی مسابقات کاراته (کاتا ) شهدای صنایع پتروشیمی گردیدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا ،در مسابقات قهرمانی کاراته شهدای صنایع پتروشیمی در بخش (کاتا ) مورخ چهاردهم بهمن ماه 1395به مدت یک روز در سالن بعثت بندر ماهشهر برگزار گردید .سرکار خانم ها ،آتنا رشیدی مهر ،الهام مرساق محمدی ،کوثر ساکی مقامهای دوم تیمی و انفرادی را به خود اختصاص دادند. و صاحب مقام نقره گردیدند.

۲۴ بهمن ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰
تعداد بازدید : ۳۲۸
کد خبر : ۷۶