احکام انتصاب

احکام انتصاب
احکام انتصاب معاونت مجتمع ،سرپرست بهره برداری و سرپرست خدمات فنی

به گزارش اداره روابط عمومی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا طی احکامی از سوی آقای مهندس شیخ عالیوند سرپرست مجتمع
آقایان :
مهندس امید عازمیان به سمت معاونت مجتمع
مهندس حیدرجعفری به سمت سرپرست بهره برداری 
ومهندس سهیل تربیه جو به سمت سرپرست خدمات فنی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا منصوب گردیدند.

۲۶ دی ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰
تعداد بازدید : ۶۶۲
کد خبر : ۷۰