برگزاری خود ارزیابی تعالی سازمانی در پتروشیمی بوعلی سینا

برگزاری خود ارزیابی تعالی سازمانی در پتروشیمی بوعلی سینا
برگزاری خود ارزیابی تعالی سازمانی در پتروشیمی بوعلی سینا

به گزارش اداره روابط عمومی خود ارزیابی تعالی سازمانی با حضور مشاوران برون سازمانی و با هدف خود ارزیابی برگزار شد، در مراسم افتتاحیه این خود ارزیابی جناب آقای مهندس حداد مدیر تعالی مجتمع ضمن خوش آمد گویی به تیم خود ارزیابی اظهار
امیدواری کرد که این خود ارزیابی باعث شناخت هر چه بهتر از نقاط قوت و ضعف سازمان باشد ، در ادامه جناب آقای مهندس تندرو سرپرست تیم ارزیابی عنوان نمودند که در این برنامه دقیقا هدف ، خود ارزیابی تعالی می باشد تا سازمان خود را مورد سنجش
قرار دهد که از چهارچوب و مدل تعالی سازمانی چقدر فاصله دارد تا با شناخت این فاصله ها ، سازمان در مسیر تعالی و بهبود مستمر گام بردارد .
لازم به ذکر است که برنامه خود ارزیابی تعالی سازمانی از تاریخ 95/9/28 به مدت سه روز ادامه دارد .

۲۹ آذر ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰
تعداد بازدید : ۲۶۹
کد خبر : ۶۷