حکم انتصاب مهندس شکارزاده

حکم انتصاب مهندس شکارزاده
حکم انتصاب مهندس شکارزاده

طی حکمی از سوی آقای مهندس قارونی مدیر عامل مجتمع جناب آقای مهندس شکارزاده رئیس بهره برداری این مجتمع با حفظ سمت و وظایف محوله به عنوان مدیر اجرائی پروژه بازسازی واحد 800 شرکت پتروشیمی بوعلی سینا منصوب گردید .

۲۴ آذر ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰
تعداد بازدید : ۶۲۸
کد خبر : ۶۶