انتصاب رئیس امور بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

انتصاب رئیس امور بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
انتصاب رئیس امور بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات

طی حکمی از سوی آقای مهندس قارونی مدیر عامل مجتمع جناب آقای حجت شیخ به عنوان رئیس امور بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا منصوب گردید .

۱۵ آذر ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰
تعداد بازدید : ۳۵۸
کد خبر : ۶۵