حضور مدیران و روسای مجتمع در" کارگاه آموزشی و تمرین ستادی پدافند غیر عامل"

حضور مدیران و روسای مجتمع در" کارگاه آموزشی و تمرین ستادی پدافند غیر عامل"
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

حضور مدیران و روسای مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا در دوره شبانه روزی “ کارگاه آموزشی و تمرین ستادی پدافند غیر عامل” واقع در شهرک بعثت

۱۵ آذر ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰
تعداد بازدید : ۱۹۳
کد خبر : ۶۳

  • حضور مدیران و روسای مجتمع در" کارگاه آموزشی و تمرین ستادی پدافند غیر عامل"

  • حضور مدیران و روسای مجتمع در" کارگاه آموزشی و تمرین ستادی پدافند غیر عامل"

Loading