مراسم تجلیل از آتش نشانان فداکار شرکت های پتروشیمی ماهشهر

مراسم تجلیل از آتش نشانان فداکار شرکت های پتروشیمی ماهشهر
مراسم تجلیل از آتش نشانان فداکارشرکت های پتروشیمی ماهشهر
۲۸ تیر ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰
تعداد بازدید : ۱۳۱
کد خبر : ۴۸

  • مراسم تجلیل از آتشنشانان فداکار

  • مراسم تجلیل از آتشنشانان فداکار

  • مراسم تجلیل از آتشنشانان فداکار

  • مراسم تجلیل از آتشنشانان فداکار

  • مراسم تجلیل از آتشنشانان فداکار

Loading