بازدید مهندس نژاد سلیم مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از مجتمع

بازدید مهندس نژاد سلیم مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از مجتمع
پتروشیمی بوعلی سینا

به گزارش اداره روابط عمومی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا صبح امروز پنج شنبه مورخ 24/4/95 مهندس نژاد سلیم مدیر عامل محترم هلدینگ خلیج فارس با حضور در پتروشیمی بوعلی سینا از نزدیک با روند بازسازی در این مجتمع بازدید نمودند.

۲۴ تیر ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰
تعداد بازدید : ۳۶۳
کد خبر : ۴۶