عملیات اطفای حریق با بسیج تمام امکانات و حضور مستقیم مهندس نژاد سلیم

عملیات اطفای حریق با بسیج تمام امکانات و حضور مستقیم مهندس نژاد سلیم
عملیات اطفای حریق با بسیج تمام امکانات و حضور مستقیم مهندس نژاد سلیم
دقایقی پیش عملیات اطفاء حریق با بسیج تمام امکانات و حضور مستقیم مهندس نژاد سلیم ،مهندس بهمئی مدیر عامل مناطق نفتخیز آغاز شد.
۱۸ تیر ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰
تعداد بازدید : ۹۹
کد خبر : ۳۷

  • عملیات اطفای حریق با بسیج تمام امکانات و حضور مستقیم مهندس نژاد سلیم

  • عملیات اطفای حریق با بسیج تمام امکانات و حضور مستقیم مهندس نژاد سلیم

  • عملیات اطفای حریق با بسیج تمام امکانات و حضور مستقیم مهندس نژاد سلیم

  • عملیات اطفای حریق با بسیج تمام امکانات و حضور مستقیم مهندس نژاد سلیم

  • عملیات اطفای حریق با بسیج تمام امکانات و حضور مستقیم مهندس نژاد سلیم

  • عملیات اطفای حریق با بسیج تمام امکانات و حضور مستقیم مهندس نژاد سلیم

  • عملیات اطفای حریق با بسیج تمام امکانات و حضور مستقیم مهندس نژاد سلیم

  • عملیات اطفای حریق با بسیج تمام امکانات و حضور مستقیم مهندس نژاد سلیم

Loading