برگزاری سومین ممیزی خارجی استاندارد ISO10015

برگزاری سومین ممیزی خارجی استاندارد ISO10015
تمدید گواهینامه استاندارد ISO10015

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا موفق به تمدید گواهینامه استاندارد ISO10015 گردید .
ممیزی مراقبتی خارجی استاندارد ISO10015 در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با حضور سر ممیز شرکت IMQ ایتالیا آقای مهندس یعقوب سلیم پور در تاریخ 95/02/26 برگزار گردید .
مهندس عباسی راد رئیس اداره تضمین کیفیت شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در گفتگو با روابط عمومی این شرکت اظهار داشتند :در این ممیزی عملکرد ،دستاوردها و اثر بخشی مدیریت آموزش سازمان بر اساس استاندارد ISO10015 مورد ممیزی قرار گرفت و با توجه به فرایندهای جاری و شواهد ارایه شده هیچ عدم تطابقی ثبت نگردید و در نهایت منجر به تمدید مجدد گواهینامه استاندارد ISO10015 گردید .
مهندس عباسی راد ضمن تبریک این موفقیت به مدیریت محترم و همکاران تلاشگر و شایسته سازمان تاکید نمودند با توجه به استراتژی سازمان و ارزش های سازمانی در سال جدید تمرکز مدیریت آموزش با بهره جستن از الزامات استاندارد ISO10015 ، اهتمام به بهبود مکانیزم شناسایی نیازهای آموزشی با توجه به تغیرات محیط بیرونی و بکار گیری نتایج تحلیلی ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی در راستای تحقیق سازمان یاد گیرنده با کارکنان دانشی خواهد بود .

۵ خرداد ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰
تعداد بازدید : ۶۰۴
کد خبر : ۲۹