اتمام عملیات بتن ریزی فونداسیون مخزن پروژه شیرین سازی در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

اتمام عملیات بتن ریزی فونداسیون مخزن پروژه شیرین سازی در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
بتن ریزی فونداسیون مخزن پروژه شیرین سازی

اتمام عملیات بتن ریزی فونداسیون مخزن پروژه شیرین سازی در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰
تعداد بازدید : ۳۶۳
کد خبر : ۲۵
Loading