حرکت اولین قطار از ایستگاه راه آهن ماهشهر به مقصد مشهد مقدس

حرکت اولین قطار از ایستگاه راه آهن ماهشهر به مقصد مشهد مقدس
حرکت اولین قطار از ایستگاه راه آهن ماهشهر به مقصد مشهد مقدس

پروژه ایستگاه و سکوی راه آهن با اعتبار حدود ??میلیارد ریال در مدت ??ماه توسط شرکت عملیات غیر صنعتی از محل اعتبارات اختصاص یافته توسط شرکتهای پتروشیمی منطقه اجرا و به بهره برداری رسید پروژه ایستگاه و سکوی راه آهن با اعتبار حدود ??میلیارد ریال در مدت ??ماه توسط شرکت عملیات غیر صنعتی از محل اعتبارات اختصاص یافته توسط شرکتهای پتروشیمی منطقه اجرا و به بهره برداری رسیدکه جا دارد از مدیران عامل محترم شرکتهای پتروشیمی کمال قدردانی بعمل آید. ضمنا مدیریت محترم شرکت پتروشیمی رازی علاوه بر سهم آن شرکت از شورای راهبردی ?میلیارد ریال جهت پروژه فوق الذکر اختصاص داده است که جای تشکر ویژه دارد

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰
http://pgpic.ir/Index.aspx?page_=news&lang=1&sub=0&PageID=543&PageIDF=12&tempname=showtempfinal |
تعداد بازدید : ۴۰۳
کد خبر : ۲۱