سال نو با حضور مدیریت در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

سال نو با حضور مدیریت  در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
سال نو با حضور مدیریت در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

سال نو با حضور مدیریت در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

۱ فروردین ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰
تعداد بازدید : ۱۳۷
کد خبر : ۱۹

  • سال نو با حضور مدیریت  در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

  • سال نو با حضور مدیریت در  شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

Loading