سال نو با حضور مدیریت در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

سال نو با حضور مدیریت  در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
سال نو با حضور مدیریت در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

سال نو با حضور مدیریت در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

۱ فروردین ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰
تعداد بازدید : ۸۲
کد خبر : ۱۹

  • سال نو با حضور مدیریت  در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

  • سال نو با حضور مدیریت در  شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

Loading