مراسم استقبال از خادمین امام رضا(ع) در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

مراسم استقبال از خادمین امام رضا(ع) در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

مراسم استقبال از خادمین امام رضا(ع) در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

مراسم استقبال از خادمین امام رضا(ع) در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

۱۷ تیر ۱۳۹۸ ۱۵:۱۳
تعداد بازدید : ۴۶
کد خبر : ۱۲۰

  • مراسم استقبال از خادمین امام رضا(ع) در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا 10

  • مراسم استقبال از خادمین امام رضا(ع) در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا 9

  • مراسم استقبال از خادمین امام رضا(ع) در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا 8

  • مراسم استقبال از خادمین امام رضا(ع) در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا 7

  • مراسم استقبال از خادمین امام رضا(ع) در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا 6

  • مراسم استقبال از خادمین امام رضا(ع) در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا 5

  • مراسم استقبال از خادمین امام رضا(ع) در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا 4

  • مراسم استقبال از خادمین امام رضا(ع) در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا 3

  • مراسم استقبال از خادمین امام رضا(ع) در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا 2

  • مراسم استقبال از خادمین امام رضا(ع) در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا 1

Loading