فراخوان عمومی طرح استعدادیابی و توانمند سازی سرمایه انسانی

فراخوان عمومی طرح استعدادیابی و توانمند سازی سرمایه انسانی

اطلاعیه فوری/ طرح فراخوان عمومی طرح استعداد یابی وتوانمند سازی سرمایه انسانی

 

کارکنان محترم واجد شرایط با توجه به فایل پیوست می تواند در این طرح شرکت نمایند برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه کنید:

<<لینک ثبت نام >>

۱۵ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۲۱
تعداد بازدید : ۱۰۹
کد خبر : ۱۱۹