افتخاری دیگر

کسب تندیس برنزی 3 ستاره مدیریت انرژی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

کسب تندیس برنزی 3 ستاره مدیریت انرژی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

 افتخاری دیگر :

 شرکت پتروشیمی بوعلی سینا موفق به کسب تندیس برنزی 3 ستاره مدیریت انرژی گردید.

۱ بهمن ۱۳۹۷ ۱۱:۳۶
تعداد بازدید : ۶۸۸
کد خبر : ۱۱۵