نظام پیشنهادات

نظام پیشنهادات
نظام پیشنهادات
باتوجه به سرعت روزافزون تحولات ، لزوم تحول مستمردرسازمانها اجتناب ناپذیر است پیتر دراکر می گوید:
 
 "جهانی که دستخوش تحول ودگرگونی است و امنیت آن هر روزدر معرض تهدید است ، ابداع و ابتکار تنها راه بقاست."
 
نظام پیشنهادها نظامی مبتنی بر خلاقیت است و از طریق آن کارکنان تشویق می گردند که به محیط و فرآیند کار خود ، توجهی خاص داشته باشند و از طریق چاره جویی برای مسائل و اجرای راه حلهای یافت شده کار خود را بهبود بخشند و ابزاری کار آمد برای استقرار روحیه مشکل یابی و بهبود طلبی در کارکنان ، عادت زدایی و مبارزه با روحیه خمودگی و بی تفاوتی آن است .
 
پیشنهاد ها در زمینه های زیر قابل بررسی و ارائه می باشد :
 
1-بهبود شرایط کار و روابط انسانی
 
2- بهبود کیفیت محصولات و خدمات
 
3-ابداعات و تغییرات بنیادی
 
4-تسهیل در کار
 
5- صرفه جویی در هزینه ها و کاهش قیمت تمام شده
 
6-افزایش حسن شهرت و سهم شرکت در بازار
 
ساختار نظام پیشنهادها
 
جهت اجرا و پایش فعالیتهای  نظام پیشنهادها در سازمان ساختار مشارکتی تهیه و به تصویب رسیده است.
 
این ساختار متشکل از 24 هسته و 4 تیم زیر نظر کمیته نظام پیشنهادها  ایفای نقش می نماید.
 
رییس هسته ؛ رییس هر اداره  و اعضای آن معاونین و کارشناسان ارشد آن واحد می باشند.
 
رییس تیم ؛  رییس امور مرتبط  و اعضای آن روسای واحد های زیر مجموعه(روسای هسته ها) می باشند.
 
رییس کمیته؛ مدیر محترم عامل و جانشین کمیته رییس محترم مجتمع و اعضای آن روسای امور مرتبط(روسای تیم ها) و رییس اداره تضمین کیفیت بعنوان دبیر کمیته تعیین شده است.
 
در جهت ترغیب بیشتر پرسنل به ارائه ی پیشنهاد ؛ سازمان به پیشنهادهای اجرا شده که برای سازمان ارزش افزوده داشته و قبلا توسط هسته های نظام پیشنهادها بررسی و مجوز اجرا اخذ نموده اند پاداش اختصاص می دهد.همچنین  به منظور تقدیر از پیشنهاد دهندگان در زمان بررسی طرحها  هدایایی در نظر گرفته شده است این هدایا توسط اداره تضمین کیفیت به مدیریت ارشد پیشنهاد و با موفقت مدیریت ارشد خریداری می گردد و به پیشنهادهایی که تکراری نبوده  هدیه تخصیص می یابد .
 
طرح هایی که صرفه اقتصادی آنها بالاتر از یک میلیون ریال و تا یکصد میلیون ریال باشد و این امر توسط کارشناسان فنی و مالی تعیین شده در نظام پیشنهادها تایید گردد منحصرا ضریبی مطابق جدول روش محاسبه ضریب صرفه اقتصادی تعیین و به پیشنهاد دهندگان اختصاص می یابد و به طرح هایی که صرفه اقتصادی آنها بالاتر از یکصد میلیون ریال باشد و این امر توسط کارشناسان فنی و مالی تعیین شده در نظام پیشنهادها تایید گردد پاداشی ویژه مطابق جدول روش محاسبه ضریب صرفه اقتصادی تعیین و به پیشنهاد دهندگان اختصاص می یابد.
 
ارزیابی ها و دستاوردها
 
نظام پیشنهادها در ارزیابی جایزه ملی نظام پیشنهادها در سال1387 موفق به کسب تقدیرنامه تعهد به تعالی از این جشنواره کشوری شد.
 
در ارزیابی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دو سال پیاپی 1390 و 1391 موفق به کسب رتبه فعال در عملکرد مقایسه ای گردید.
 
پرداخت پاداش
 
مبلغ 4.838.975.986 بابت پاداش اجرای طرح ها و حق جلسات از سال 1385 لغایت 1394 پرداخت شده است.
 
پاداش طرح های اجرا شده تا تاریخ 94.07.15 به کارکنان پرداخت شده و سازمان در این زمینه مطلوب عمل نموده است.
 
حق جلسات تا تاریخ 94.06.08 به کارکنان پرداخت شده و سازمان در این زمینه مطلوب عمل نموده
 
نتایج عملکرد
 
گزیده از نتایج عملکرد نظام پیشنهادها تا آبان ماه  1394
 
تعداد پیشنهادهای قبول شده:2023
 
تعداد پیشنهادهای اجرا شده: 1479
 
تعداد پیشنهادهای منتظر اجرا : 544
 
درصد رسیدگی به پیشنهادهای رسیده : 95.74
 
درصد پیشنهادهای اجرا شده : 73.10
 
درصد پیشنهادهای منتظر اجرا : 26.89
 
وضعیت صرفه اقتصادی حاصل از اجرای پیشنهادها
 
با وجود مراحل متعدد و زمان بر محاسبه و تعیین میزان صرفه های اقتصادی خوشبختانه به همت کارکنان و اعضای هسته ها و تیم مبلغ 133.740.409.041 ریال با تایید کارشناسی فنی و بررسی مجدد در امور مالی توسط کارشناس مالی جهت سازمان محقق شده است.
 
قابل ذکر است این صرفه ها شامل طرح های 400.000.000  ریال به بالا محاسبه شده و صرفه های تمام طرح ها بدلیل تاثیر در پارامترهای مختلف سازمان اعم از انگیزش کارکنان؛ارتقا رضایتمتندی ؛یادگیری سازمانی؛رضایت خبرگان سازمان؛
 
نگهداشت کارکنان در سازمان؛بهبود برنامه های رفاهی و فرهنگی و و رزشی؛و ... تعیین آن زمانبر و مشکل می باشد.
 
میزان مشارکت کارکنان در سال 1394
 
مشارکت کارکنان در سازمان برای ارایه پیشنهادها در سال 94 برابر 442 نفر می باشد.
 
1 تیر 1395
۱ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۴۲
تعداد بازدید : ۸۷۸
کد خبر : ۱۰۷