معرفی مدیریت دانش

معرفی مدیریت دانش
معرفی مدیریت دانش (KM)
در پتروشیمی بوعلی سینا جهت ارزش گذاری  به عنصر دانش و نوآوری که مهمترین دارایی  محسوب شده و خلق، توسعه و بکارگیری دانشِ مناسب را در جهت انجام ماموریت  و اجرای استراتژی های سازمان‌ یاری می بخشد پروژه استقرار مدیریت دانش از تیر 91 کلید خورده و در بهمن 91 به اتمام رسیده و اجرای فرآیند مدیریت دانش  از 15/9/91 با استقرار سامانه مدیریت دانش اجرا گردیده شده است.
 
تعریف مدیریت دانش:
اصطلاح دانش به همه تجربیات و آموزه‌ها در حین فرایندهای کاری، یافته‌ها، گزارشات و مطالب علمی اتلاق می‌شود که ارزش افزوده برای سازمان داشته باشد.
 
 نظام مدیریت دانش در BSPC با دو پارامتر محوری ذیل طراحی گردیده شد:
 
2-1- ساختار نظام مدیریت دانش
 
در ساختارنظام مدیریت دانش  بشرح ذیل طراحی و استقرار یافته شده است:
 
- شورای راهبری مدیریت دانش
 
- مدیر ارشد دانش
 
- تیم مدیریت دانش
 
- مهندسان دانش
 
2-2- آیین‌نامه پاداش‌دهی و تقدیردانشی        
 
به منظور ‌تشویق کارکنان جهت اشتراک‌گذاری دانش ؛ یک نظام مناسب انگیزش و قدردانی طراحی شد که می تواند دستاوردهای زیر را به همراه داشته باشد:
 
ترغیب منابع انسانی سازمان به تسهیم دانش و استفاده از دانش دیگران؛
 
افزایش احساس امنیت شغلی در منابع انسانی؛
 
تقویت احساس تعلق سازمانی در منابع انسانی؛
 
ایجاد رقابت سازنده در میان افراد جهت تولید و استفاده بیشتر دانش؛
 
افزایش دقت نظر افراد در ارائه دانش؛
 
کاهش سوء استفاده از نظام انگیزش و قدردانی به حداقل ممکن (با استفاده از فرمول­های مناسب جهت محاسبه).
* در حال حاضر کلیه کارکنان می توانند با عضویت در سامانه مدیریت دانش به ثبت تجربه های خود اقدام نموده و این دانشها توسط خبرگان فیلد مرتبط ارزیابی و امتیاز دهی و در نهایت پاداش دهی خواهند شد.
* در استراتژی سازمان هدف کلان توسعه مدیریت دانش تدوین شده است که در راستای این هدف کلان تعیین و تامین دانش های مورد نیاز اهداف کلان استراتژی و برنامه ها و ابتکارات استراتژی از برنامه های این اداره می باشند.
* پتروشیمی بوعلی سینا در سال 1393 موفق به کسب تندیس برنزین از جایزه ملی مدیریت دانش شده است.
 
1 تیر 1395
۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۴۰
تعداد بازدید : ۸۱۶
کد خبر : ۱۰۶