» ارتباط با ما

تمـاس با مـا

ماهشهر:منطقه ویژه اقتصادی -سایت 4 -پتروشیمی بوعلی سینا. کدپستی: 6357136379

تهران: خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید علیرضا دامن افشار، پلاک 48

تلفن : 88780521- 021

نمابر : 88780525- 021